Om oss

WIDE Idea Development AB grundades 2009 och arbetar med konsultuppdrag inom områdena innovation, produktutveckling och affärsutveckling. Där företaget har långvarig erfarenhet av ledarskapsutveckling, organisatoriskt förändringsarbete, och att omsätta nya idéer till innovativa kommersiella lösningar. Erfarenhet som baseras på både nationellt och internationellt arbete i små, medelstora företag, stora koncerner, samt start-ups. Företagets stora erfarenheter av olika teknikintensiva branscher, innebär att ni får en partner som snabbt förstår era utmaningar och tillsammans omsätter vi dessa till värdeskapande aktiviteter. 

Varför finns vi?

Vi tror på varje individs medfödda kreativitet. Genom att sammanföra de kompetenser och erfarenheter som finns i en organisation kan man med hjälp av kreativa verktyg i kombination med tydliga processer förmå organisationen att ”förflytta berg”

Vad gör vi?

Med hjälp av kreativa verktyg och etablerade iterativa processer faciliterar vi våra kunders utveckling och implementering av nya idéer, produkter och affärsplaner.

Hur gör vi?

Vi arbetar i direkt interaktion med våra kunder, alternativt som partner i regionala, nationella, eller internationella projekt.