WIDE Idea Development

WIDE Idea Development kommer att förse projektet Transmission med coachresurser (http://mitc.nu/en/transmission). Projektet syftar till att stödja företag i Mälardalen och Örebroregionen i deras arbete att hantera det snabba teknikskiftet mot eldrivna fordon samt den ökande digitaliseringstakten inom industrin. Projektet kommer att pågå fram t.o.m. juli 2020